Skoči na vsebino

NOVICA

14. 3. 2017

Slovenija na 61. zasedanju Komisije Organizacije združenih narodov za status žensk

V New Yorku se je včeraj začelo 61. zasedanje Komisije OZN za status žensk, ki je glavno globalno telo za oblikovanje politik na področju pravic žensk in enakosti spolov na političnem, ekonomskem, civilnem, socialnem, kulturnem ter kateremkoli drugem področju. To je najpomembnejši dogodek na ravni OZN na področju enakosti žensk in moških in se ga udeležijo najvišji predstavniki in predstavnice držav članic OZN.

Namen zasedanja je poiskati povezave med zavezami Pekinške deklaracije in Izhodišč za ukrepanje, sprejetih na 4. svetovni konferenci o ženskah leta 1995 in novo sprejete Agende OZN za trajnostni razvoj do 2030, ki je prvi svetovni dogovor, ki zastavlja univerzalen in celosten načrt za ukrepanje ter vključuje nabor 17 splošnih ciljev trajnostnega razvoja, med katerimi je tudi doseganje enakosti spolov in krepitev moči žensk in deklic.

 

Slovenija se rednih letnih zasedanj Komisije za status žensko udeležuje vsako leto in ima pri tem aktivno vlogo. Novejše strategije, programe in ukrepe, ki smo jih v Sloveniji sprejeli z namenom krepitve moči žensk in deklic, ter napredek, ki ga je Slovenija dosegla na področju enakosti spolov in krepitve moči žensk in deklic, kot tudi aktualne izzive in prednostne ukrepe za nadaljnjo krepitev ekonomske moči žensk v Sloveniji, bo predstavil veleposlanik Andrej Logar, Stalni predstavnik Slovenije pri OZN.

 

Prioritetna tema zasedanja je »Sklepanje zavezništev za promocijo enakosti med ženskami in moškimi in krepitev moči žensk v spreminjajočem se svetu dela«. 

 

Predlagane teme razprave so:

  1. Plačna vrzel med spoloma v javnem in zasebnem sektorju: kako lahko enako plačilo za enako delo doseženo v spreminjajočem se svetu dela?
  2. Tehnologija spreminja svet dela: kako lahko izkoristimo tehnologijo in inovacije za krepitev ekonomske moči žensk?
  3. Prihodnost neformalnega dela: katere politike lahko učinkovito spodbujajo krepitev ekonomske moči žensk?
  4. Polna zaposlenost ter dostojno delo za vse: kako je lahko osmi cilj trajnostnega razvoja dosežen za ženske do leta 2030?

Glede na osrednjo temo zasedanja se 14. marca 2017 ob 16:05 po newyorškem času načrtuje simbolna prekinitev zasedanja in vseh aktivnosti, povezanih z delom Komisije pod sloganom “Step it up for Equal Pay for All”, kar bo simbolično opozorilo na ne-enako obravnavo žensk v delovnem okolju. Ura je izbrana simbolično: ob 16:05 bo na ta dan komisija zaključila 76% dnevnega dela, saj v svetovnem merilu ženske zaslužijo 76 % plače v primerjavi z moškimi za enako delo. V Sloveniji ta vrzel znaša okoli osem odstotkov.