Skoči na vsebino

NOVICA

15. 3. 2017

Delodajalci bolj zadovoljni s storitvami Zavoda za zaposlovanje

Delodajalci so zadovoljni predvsem z različnimi proaktivnimi dejavnostmi in s celostno obravnavo na zavodu. V prihodnje nujno še več pozornosti nameniti razvoju elektronskih storitev.

Februarja je Zavod RS za zaposlovanje izvedel anketo o zadovoljstvu delodajalcev. Njen namen je ugotoviti, kako so delodajalci zadovoljni s storitvami, ki jih zavod razvija zanje, ter kakšni so predlogi za izboljšave.

 

Anketiranje je bilo spletno, vabilo pa je bilo poslano na elektronske naslove 18.000 delodajalcev, s katerimi je Zavod sodeloval v letu 2016. V primerjavi s prejšnjimi leti je zaznati bistveno povečanje odzivnosti delodajalcev na vprašalnik, razveseljivo pa je, da se je povečalo tudi njihovo splošno zadovoljstvo z zavodom za zaposlovanje. Na anketo je namreč odgovorilo 35 % povabljenih delodajalcev (v lanskem letu 28 %). Zavod za zaposlovanje so ocenili s povprečno oceno 3,9 na lestvici od 1 do 5.

 

Pisarne za delodajalce vse bolj cenjene
Delodajalci imajo že nekaj let na vseh območnih službah Zavoda pisarne, ki so namenjene prav njim. Te pisarne postajajo med delodajalci čedalje bolj prepoznane in cenjene. Letos je bilo že več kot 90 % delodajalcev z njimi zadovoljnih. Večina jih meni, da so svetovalci strokovni ter na voljo za pomoč in informacije.