Skoči na vsebino

NOVICA

21. 3. 2017

Nadaljujejmo s posveti o reorganizaciji po Sloveniji

Ministrstvo je v zadnjem mesecu pripravilo pet posvetov v različnih krajih po Sloveniji na temo reorganizacije centrov za socialno delo. Doslej smo bili v Ljutomeru, Ilirski Bistrici, Ajdovščini, Kranju, Celju in Novem mestu, prihodnji teden nadaljujemo v Piranu… Projekt reorganizacije CSD na terenu predstavljata ministrica dr. Anja Kopač Mrak in Tanja Amon, v.d. direktorice direktorata za socialno delo. Posvete moderira mag. Darko Krajnc, predsednik Rejniškega društva Slovenije.

Z regijskimi posveti skušamo k sodelovanju pri nastajanju zakona privabiti kar najširši krog strokovne in druge zainteresirane javnosti. Zato so vsi posveti odprti za javnost, še posebej pa vabimo zaposlene na centrih za socialno delo, v socialno varstvenih institucijah, nevladnih organizacijah, ki delujejo na  področju socialnega varstva in predstavnike lokalnih skupnosti.

  

Poglavitni namen reorganizacije, ki poteka pod sloganom »Na teren, bližje k ljudem«, je izboljšanje storitev za državljane. Projekt reorganizacije pa vključuje tri ključne izboljšave, in sicer novo organizacijsko strukturo CSD-jev,  informativno odločbo in projekt socialne aktivacije.

 

Nova organizacijska struktura ohranja obstoječih 62 CSD-jev in vseh 1.169 zaposlenih. CSD-ji še naprej ostajajo vstopna točka za vse pravice, bodo pa razbremenjeni administracije in upravnih postopkov. Vzpostavlja se 16 območnih CSD-jev, ki bodo upravljali pravne, finančne in računovodske zadeve ter informatiko za vse lokalne enote CSD v regiji. Vključevali bodo regijsko interventno službo, po potrebi bodo oblikovali mobilni  strokovni tim; v nekaterih regijah bodo krizni centri (kjer ti že obstajajo). Vsak območni CSD bo vključeval enoto za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in enote CSD.

 

Informativna odločba prinaša avtomatično in ponavljajočo se centralno določitev premoženjskega položaja družine, ki bo služila določitvi (letnih) pravic iz javnih sredstev (podobna davčnemu informativnemu izračunu). Prve testne informativne odločbe bodo predvidoma izdane jeseni 2017. Socialna aktivacija pa je projekt, ki bo v obdobju 2017 - 2020 omogočil zaposlitev 48 socialnih aktivatorjev, ki bodo delali na terenu z dolgotrajno brezposelnimi osebami in jih usmerjali v programe socialne aktivacije.