Skoči na vsebino

NOVICA

7. 4. 2017

Objavljen javni razpis za razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«. Za razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije je v okviru tega razpisa na voljo 2,34 milijona evrov. V programe bo vključenih 3.600 oseb.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

 

Kratki programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.
 
Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin, ki so določene glede na tip delavnice.

 

Javni razpis je razdeljen na 3 (tri) sklope, in sicer:

  • Sklop 1 - delavnice tipa A: »Krepitev osebnostnih veščin«: prijavitelj mora v okviru izvedbe 1 (ene) delavnice tipa A, ki skupno traja 14 tednov, vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin.
  • Sklop 2 - delavnice TIPA B: »Izobraževanje za osebno uspešnost«: prijavitelj mora v okviru izvedbe 1 (ene) delavnice tipa B , ki skupno traja 6 tednov, vključiti 15 oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
  • Sklop 3 - delavnice TIPA C: »Socialna aktivacija žensk iz drugih kulturnih okolij«: prijavitelj mora v okviru izvedbe 1 (ene) delavnice tipa C, ki skupno traja 14 tednov, vključiti 15 oseb iz ranljive ciljne skupine.

Projekti se bodo glede na sklop prijave na javni razpis izvajali tako na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) kot na območju kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS) in sicer se predvideva, da se bo predvidoma 9 projektov izvajalo v KRVS, predvidoma 3 projekti v KRZS ter predvidoma 6 projektov, ki se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah. Izbrani prijavitelji bodo projekte izvajali v 6 sklopih regij oziroma 15 regijah/regionalnih enotah, kot jih predvideva nova reorganizacija CSD.
 
Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije. Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev znaša 2.340.000,00 EUR.
 
Rok za oddajo vlog je 15. 5. 2017. Ministrstvo bo organiziralo informativni delavnici za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis, in sicer:

  • v Celju bo informativna delavnica potekala v četrtek, 20. 4. 2017 ob 10. uri v prostorih Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje (Ljubljanska cesta 14, Celje),
  • v Ljubljani bo informativna delavnica potekala v petek, 21. 4. 2017 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za kulturo (velika sejna soba – pritličje, Maistrova 10, Ljubljana).