Skoči na vsebino

NOVICA

18. 4. 2017

Predstavljen osnutek Strategije dolgožive družbe

Strategija dolgožive družbe prinaša razvojna izhodišča, ključne poudarke, nove paradigme, vizijo in cilje ter predloge možnih usmeritev. Temelji na štirih stebrih, ki so aktivnost, samostojno in varno življenje vseh generacij, vključenost v družbo ter okolje za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju.

Demografska gibanja spreminjajo starostno strukturo prebivalstva. Pričakovano trajanje življenja se povišuje, delež starejših od 65 let narašča. V prihodnjih letih se bo intenziteta teh trendov še okrepila, zato so potrebne prilagoditve na številnih področjih.

 

Vizija Strategije dolgožive družbe so družba in sistemi, ki bodo v spremenjenih demografskih razmerah vsem zagotavljali blaginjo in kakovostno življenje.

 

Razvojni cilji za njeno uresničitev:

 1. Blaginja vseh generacij in dostojno ter varno staranje v domačem okolju.
 2. Vključenost vseh generacij v ekonomsko, družbeno, socialno in kulturno življenje v skladu z njihovimi preferencami in potrebami, ter medgeneracijsko sožitje.
 3. Ohranjanje in izboljšanje telesnega in duševnega zdravja ljudi vseh starosti.
   

Novi konceptualni okvir Strategije dolgožive družbe: USTVARJALNOST IN AKTIVNOST V VSEH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH TER SKRB ZA ZDRAVJE

 • aktivnost v vseh življenjskih obdobjih, s poudarkom na ustvarjalnosti
 • skrb za zdravje vključuje odgovornost posameznika za zdravje in zdrav življenjski slog skozi vse življenje
 • medgeneracijsko sožitje krepi medgeneracijsko solidarnost ter sodelovanje z medsebojno podporo, prenosom znanj in izkušenj

 

Trendi v širšem okolju, ki vplivajo na oblikovanje strategije:

 

 • Tehnološki razvoj in z njim povezani digitalizacija in robotizacija družbe
 • Fleksibilizacija trga dela
 • Drugačno pojmovanje življenjskega cikla