Skoči na vsebino

NOVICA

10. 5. 2017

Zadnji brezplačni seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja«

Seminar, ki uspešno združuje zlasti teme s področja upravljanja človeških virov ter varnosti in zdravja pri delu, bo potekal 10. in 12. maja 2017 v Ljubljani.

MDDSZ organizira v okviru kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: »Zdrava delovna mesta za vse generacije« še zadnji brezplačni seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« (Ljubljana, 10. in 17. maj 2017), v okviru katerega bodo obravnavane naslednje teme:

  • upravljanje človeških virov;
  • obveznosti delodajalca na področju zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja ter promocije zdravja na delovnem mestu;
  • delovno-pravni in organizacijski pristopi, strategije in aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju psihosocialnih dejavnikov tveganja;
  • menedžment starosti na ravni organizacije, ravnanje s starejšimi delavci in medgeneracijsko sodelovanje;
  • pomen socialnega dialoga na področju upravljanja varnosti in zdravja pri delu;
  • individualni pristop k zagotavljanju družbene odgovornosti, dobrega počutja in celovitosti posameznika;
  • osebnostni razvoj udeležencev.

Seminar je namenjen vodilnim in vodstvenim delavcem, kot tudi kadrovskim delavcem in strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu ter vsem, ki jih obravnavane teme zanimajo