Skoči na vsebino

NOVICA

5. 5. 2017

Izteka se rok za posredovanje predlogov za člane Sveta RS za otroke in družino

18. 4. 2017 je bil na podlagi Družinskega zakonika objavljen javni poziv za posredovanje predlogov za člane Sveta Republike Slovenije za otroke in družino. Vse zainteresirane obveščamo, da se rok za posredovanje predlogov izteče v torek, 9. 5. 2017.

Svet Republike Slovenije za otroke in družino (svet) je na podlagi 18. člena Družinskega zakonika ustanovljeno stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, katerega člani so predstavniki nevladnih organizacij in strokovnih institucij s področja otrok in družine ter predstavniki Vlade Republike Slovenije. Člane sveta imenuje Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let, na predlog ministra, pristojnega za družino.

Svet opravlja naslednje naloge:

  • spremlja in ocenjuje položaj otrok in družine, s poudarkom na uresničevanju pravic otrok,
  • predlaga strokovna izhodišča za sprejem zakonodaje in strateških dokumentov na področju otrok in družine,
  • obravnava predloge zakonov s področja otrok in družine in pripravlja strokovna mnenja o predlogih zakonov,
  • pripravlja pobude za usklajeno delovanje pristojnih organov na področju otrok in družine in za sodelovanje med pristojnimi organi, strokovnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami,
  • spremlja izvajanje sprejete zakonodaje in ukrepov na področju otrok in družine.

 

Član sveta je lahko oseba s strokovni referencami in izkušnjami na področju otrok in družine. Predlog nevladne organizacije oziroma strokovne institucije mora vsebovati:

  • osebne podatke predlaganega kandidata (ime in priimek, telefonska številka in naslov elektronske pošte);
  • kratko predstavitev, iz katere mora biti razvidno, da ima predlagani kandidat strokovne reference in izkušnje s področja otrok in družine;
  • lastnoročno podpisano soglasje predlaganega kandidata (izjava je priloga tega javnega poziva).

 

Izmed vseh pravočasno prispelih predlogov bo ministrica dr. Anja Kopač Mrak Vladi Republike Slovenije predlagala predvidoma 5 kandidatov predstavnikov nevladnih organizacij in predvidoma 5 kandidatov predstavnikov strokovnih institucij za člane sveta.