Skoči na vsebino

NOVICA

18. 5. 2017

Posvet o strategiji dolgožive družbe - vabilo predstavnikom medijev

Demografska struktura prebivalstva v Sloveniji se hitro spreminja. Naša država je ena izmed članic EU, ki bodo po letu 2021 imele nadpovprečen delež prebivalcev, starejših od 65 let. Kakovost življenja vseh generacij bo v prihodnje lahko zagotovljena le z novo paradigmo, ki bo urejena s konsenzom in na podlagi medgeneracijskega sodelovanja, sporazumevanja ter solidarnosti vseh generacij.

Zato je Vlada RS pripravila osnutek Strategije dolgožive družbe, s katero naj bi:

·   sedanji mladi in srednji generaciji zagotovili dohodkovno in materialno varnost po prehodu med starejše,

·     vsem prebivalcem zagotovili kakovostno staranje in starejšim čim večjo neodvisnost,

·     z medgeneracijskim sodelovanjem izkoristili ogromni potencial znanja in izkušenj vseh generacij.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj in Kabinet predsednika Vlade RS organiziramo

                 javno razpravo o osnutku  Strategije dolgožive družbe,
               
 ki bo v četrtek, 18. maja 2017, ob 14. uri, v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani.


Javno razpravo bo otvoril predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar. Mag. Boštjan Vasle, direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, bo predstavil osnutek Strategije dolgožive družbe.

 V razpravi bodo sodelovale tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za izobraževanje znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za zdravje Milojka Kolar in ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

Celotno gradivo, povezano z osnutkom strategije, je dostopno na spletnem naslovu:

www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_dolgozive_druzbe