Skoči na vsebino

NOVICA

15. 5. 2017

Čestitke ob 15. maju, Mednarodnem dnevu družin

Geslo letošnjega dne družin je: družine, izobraževanje in njihovo blagostanje (Families, Education and Well Being), glavno sporočilo pa promocija izobraževanja in zagotavljane blagostanja za vse družinske člane.

Namen letošnjega mednarodnega dne je ozavestiti družine, da pri pridobivanju znanja spodbujajo vse družinske člane, od najmlajših z zgodnjim izobraževanjem kot starejših z vseživljenjskim izobraževanjem. Znanje naj bo raznoliko, družine pa naj spodbujajo tudi znanje  in pomen človekovih pravic, kulture miru in nenasilja, enakih možnosti in sprejemanja drugačnosti.


Družinsko življenje se je v zadnjem času precej spremenilo, vendar družina še vedno ostaja nenadomestljivo zavetje, varnost in podpora vsem članom. Danes se vse odvija hitreje. Sodobno družina se sooča z usklajevanjem poklicnega, družinskega in zasebnega življenja. Ženske imajo zaradi materinstva slabše karierne možnosti, zato je prav, da se na ta dan tudi spomnimo, da starševstvo ne sme biti samo obveznost žensk in mater, ampak moramo spodbujati enako udeležbo matere in očeta pri skrbi za otroke in v gospodinjstvu.
 

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je družinska problematika že nekaj časa med prioritetnimi nalogami. Pred meseci smo po dolgem času sprejeli Družinski zakonik, ki v ospredje družine postavlja otroka in ščiti njegove koristi. Lansko poletje smo sprejeli zakon o preprečevanju nasilja v družini, kjer so v Državnem zboru brez glasu proti sprejeli ničelno toleranco do nasilja. Prav tako postopno preoblikujemo 50 dni neplačanega očetovskega dopusta v plačanega. Letos imajo tako očetje že 25 dni plačanega očetovskega dopusta in 25 dni neplačanega očetovskega dopusta.

                                                                                                                   dr. Anja Kopač Mrak

                                                                                                                         MINISTRICA