Skoči na vsebino

NOVICA

19. 6. 2017

Pridobitev štipendije za deficitarne poklice

Od 15. junija do vključno 20. septembra 2017 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Čas oddaje vloge ni več merilo za pridobitev štipendije.

Pomembne informacije

  • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo podelili do 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno za celotno obdobje izobraževanja;
  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo,
  • štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s kadrovsko štipendijo;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Način oddaje vlog: Vloge se vložijo na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 230. javni razpis ŠDP« od 15. 6. 2017 do vključno 20. 9. 2017.


Izbirni postopek:

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,

  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.


Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

1. kamnosek/kamnosekinja

2. mehatronik operater/operaterka

3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij

4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 

5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

6. elektrikar/električarka

7. avtokaroserist/avtokaroseristka

8. pek/pekarka

9. slaščičar/slaščičarka

10. mesar/mesarka

11. tapetnik/tapetničarka

12. mizar/mizarka

13. zidar/zidarka

14. tesar/tesarka

15. klepar-krovec/kleparka-krovka

16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

18. pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog

19. gozdar/gozdarka

20. dimnikar/dimnikarka

Dvojezični izobraževalni programi:

21. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

22. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

23. strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

24. kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku