Skoči na vsebino

NOVICA

22. 6. 2017

Strokovni posvet - Rodnost v Sloveniji

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Inštitutom za socialno varstvo Republike Slovenije organizira strokovni posvet z naslovom Rodnost v Sloveniji.

Gre za izjemno pomembno in aktualno temo, ki ji je potrebno nameniti večjo pozornost tako v okviru strokovnih kot tudi splošnih razprav. Slovenija se, tako kot druge razvite države, sooča z velikimi demografskimi spremembami, ki se kažejo v povečevanju deleža starega prebivalstva in postopnem zniževanju stopnje rodnosti. Z vidika družinske politike je pomembno spremljanje predvsem področja rodnosti in posledično načrtovanje takšnih ukrepov, ki bi na to področje utegnili imeti pozitiven vpliv. Analize sicer kažejo, da v prihodnosti ni pričakovati pozitivnih trendov, predvsem zaradi manj številčne generacije žensk v rodni dobi in splošnega trenda manjšanja števila otrok na družino. Istočasno podatki raziskav govorijo, da imajo ukrepi na zviševanje rodnosti majhen in praviloma kratkoročen vpliv. Razvite države so se torej znašle v malodane brezizhodni situaciji. Vendar demografi in drugi strokovnjaki na tem področju opozarjajo, da je treba nenehno iskati možne rešitve.

 

Namen strokovnega posveta je predstaviti demografsko sliko Slovenije, možne scenarije demografskega razvoja Slovenije, skozi različne perspektive spregovoriti o dejavnikih, ki vplivajo na rodnost ter nenazadnje podati tudi morebitne predloge ter priporočila za sprejetje ukrepov, ki bi spodbudno vplivali na odločanje za otroke. Med sodelujočimi bodo nekateri najvidnejši strokovnjaki s tega področja.

 

Strokovni posvet, ki bo v četrtek v Kreativnem centru Poligon, bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, otvorila pa ga bo dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.