Skoči na vsebino

NOVICA

13. 7. 2017

Za aktivno politiko zaposlovanja v 2017 in 2018 skoraj 190 milijonov evrov

Vlada RS je sprejela spremembe Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politke zaposlovanja za leti 2017 in 2018. Skupaj bo v obeh letih za aktivno politiko zaposlovanja na voljo 188.927.510 evrov. Ukrepi bodo usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, ki kljub ugodnejšim gibanjem na trgu dela, potrebujejo več vzpodbud.

Predlog spremembe Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja ( APZ)  za leto 2017 in 2018 je pripravljen na podlagi spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2017 in proračuna Republike Slovenije za leto 2018 in določa okvir razpoložljivih sredstev za izvajanje programov in aktivnosti znotraj ukrepov APZ.

Pri pripravi programov za leti 2017 - 2018 smo sledili naslednjim usmeritvam:


•    zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi,
•    zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, starejših ter nizko-izobraženih (z okrepitvijo in ciljno usmerjenimi ukrepi),
•    z namenom odprave strukturne brezposelnosti okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva (brezposelni, zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.
•    Ukrepi APZ bodo tudi v obdobju 2017 - 2018 usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, torej tistim, ki kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram potrebujejo pomoč pri vstopu na trg dela.
Načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov APZ v 2017 in 2018        
 

APZ 2017:  
S spremembo načrta APZ za leto 2017 se znižujejo sredstva integralnega proračuna zvišujejo pa se sredstva ESS, kar predstavlja skupno zvišanje sredstev za leto 2017 za 19.873.160 evrov glede na že sprejeti načrt APZ za leto 2017.
V letu 2017 bo tako obseg sredstev v višini 102.289.116 EUR, od tega

  • 40.880.000 EUR iz integralnega proračuna, 
  • 61.409.116 EUR iz sredstev ESS (OP EKP 2014-2020)  

Načrtovano število vključitev: 29.486, od tega 15.175 zaposlitev

 

APZ 2018:  obseg sredstev v višini 86.638.394 EUR, od tega 

  • 40.000.000 EUR iz integralnega proračuna,
  • 46.638.394 EUR iz sredstev ESS (OP EKP 2014-2020).  

Načrtovano število vključitev: 25.029, od tega 13.067 zaposlitev

Načrt APZ za leti 2017 in 2018 izkazuje skupni obseg sredstev v višini 188.927.510 EUR, od tega:

  •  80.880.000 EUR iz integralnega proračuna,  
  • 108.047.510 EUR iz sredstev ESS (OP EKP 2014-2020),  

kar predstavlja 54.515 vključitev v obeh letih, od tega 28.242 neposrednih zaposlitev.