Skoči na vsebino

NOVICA

12. 9. 2017

Dr. Anja Kopač Mrak o dosedanjem delu in ciljih za naprej

Dr. Anja Kopač Mrak je na novinarski konferenci predstavila prioritete v zadnjem letu mandata in dosežke v dosedanjem. Med prioritetami je izpostavila dokončanje reorganizacije CSD in uvedbo informativne odločbe za letne prejemke na področju socialne zakonodaje. Med prednostnimi nalogami v letu 2018 so tudi pilotni inovativni projekti za zaposlovanje mladih in oseb s posebnimi potrebami, dogovor o novi formuli za izračun minimalne plače in mobilna aplikacija za poenostavitev postopkov za osebno dopolnilno delo.

Sicer pa je ministrica izpostavila pozitivne trende na trgu dela, ki so rezultat tako izboljšanja gospodarskih razmer, kot tudi ukrepov aktivne politike zaposlovanja. »Leta 2014 smo začeli z visoko stopnjo brezposelnosti danes pa imamo dejansko pomanjkanje delovne sile. Sredstva za aktivno politiko zaposlovanja so se od leta 2012, ko je bilo na voljo 58 milijonov močno povečala in danes je za to v povprečju letno namenjenih okoli 100 milijonov evrov. Tudi ukrepi so se v tem času premaknili od javnih del do k danes bolj okrepljenemu usposabljanju na delovnem mestu in  odpravljanju neskladij na trgu delovne sile,« je poudarila dr. Anja Kopač Mrak.

 

Veliko je bilo narejenega tudi za zagotavljanje večje socialne varnosti, saj smo želeli, da bi pozitivno gospodarsko klimo občutili tudi socialno najranljivejši.  Ministrica je posebej izpostavila dvig denarna socialna pomoč, ki se je v zadnjih treh letih zvišala za dobrih 30 evrov iz 265,22 evrov v začetku leta 2014 na sedanjih 297,53 evrov za samsko osebo ali na največ 889,61 evrov za družino  (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve).  
 
Z novelo Zakona o socialnovarstvenih prejemkih smo ukinili zaznambe na nepremičninah in vračilo prejete pomoči za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči v primeru, ko ima posameznik oz. družina v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo v vrednosti do 120.000 evrov. Od te spremembe dalje se je krog upravičencev do varstvenega dodatka povečal za več kot 5000 prejemnikov.

Poleg razširitve do upravičenosti do varstvenega dodatka smo za izboljšanje socialnega položaja starejših pripravili spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in s tem vsem upokojencem, ki so kadarkoli delali polno pokojninsko dobo zagotovili znesek starostne pokojnine v višini 500 evrov mesečno, tudi v primeru, ko imajo ali bi imeli, zaradi nizkih plač po splošnih pravilih odmerjeno nižjo starostno pokojnino od 500 evrov mesečno. Tako bomo izboljšali socialni položaj 45.291 upravičencem, med katerimi je večina žensk.  
 
»Po 41 letih smo s sprejemom Družinskega zakonika dobili novo moderno družinsko zakonodajo.  Z Družinskim zakonikom področju družinske politike dajemo večjo veljavo v naši družbi,« je dejala ministrica. Odpravljamo varčevalne ukrepe na področju družinskih prejemkov in smo za dodatnih 15 dni razširili pravico do plačanega očetovskega dopusta. V celoti jih bodo očetje lahko izkoristili v letu 2018, ko bodo lahko koristili 30 dni plačanega očetovskega dopusta.  

S prepovedjo telesnega kaznovanja otrok smo naredili še korak več k preprečevanju nasilja v družini. Slovenija je ratificirala tudi  Istanbulsko konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami.  V javni razpravi je Resolucija o družinski politiki, v kateri je navedenih 132 ukrepov, za izboljšanje položaja družin.