Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

21. 7. 2017

V letu 2018 otroški dodatek tudi v 7. in 8. dohodkovnem razredu

Na podlagi sprejetih izhodišč za pripravo sprememb proračuna 2018 se bodo s 1. 1. 2018 na področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Ponovno bodo...

20. 7. 2017

Vlada Republike Slovenije sprejela Strategijo dolgožive družbe

Demografska gibanja spreminjajo starostno strukturo prebivalstva v Sloveniji. Pričakovano trajanje življenja se podaljšuje, delež starejših od 65 let narašča. V prihodnjih letih se bodo ta gibanja še okrepila, zato so potrebne...

20. 7. 2017

Državna sekretarka Martina Vuk na EPSCO izpostavila dobre rezultate Slovenije na področju usklajevanja družinskega in poklicnega življenja

19. in 20. julija 2017 v Talinu v Estoniji poteka neformalno zasedanje Sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, ki se ga udeležuje državna sekretarka Martina Vuk. Osrednja tema zasedanja je...

17. 7. 2017

Usposabljanje na delovnem mestu za predvidoma 4.000 brezposelnih

Zavod za zaposlovanje je danes objavil javno povabilo za usposabljanje predvidoma 4.000 brezposelnih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Brezposelni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa...

14. 7. 2017

Milijon evrov za spodbujanje podjetništva med mladimi

Danes bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v Uradnem listu objavilo prvi »Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017–2019«. Skupna višina sredstev, namenjenih...

14. 7. 2017

Spomenik vsem žrtvam vojn

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je, skladno z zakonom, postavilo spomenik vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanih žrtev. Spomenik je umeščen na Kongresni trg v Ljubljani, celotna investicija...

13. 7. 2017

Za aktivno politiko zaposlovanja v 2017 in 2018 skoraj 190 milijonov evrov

Vlada RS je sprejela spremembe Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politke zaposlovanja za leti 2017 in 2018. Skupaj bo v obeh letih za aktivno politiko zaposlovanja na voljo 188.927.510 evrov. Ukrepi bodo usmerjeni predvsem k...

13. 7. 2017

Vlada imenovala Svet RS za otroke in družino

Vlada RS je imenovala člane Sveta Republike Slovenije za otroke in družino. Svet, ki je ustanovljen na podlagi Družinskega zakonika, je stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, katerega člani so predstavniki nevladnih...

13. 7. 2017

Vlada RS sprejela Nacionalni izvedbeni načrt nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2017–2018

Vlada Republike Slovenije je sprejela Nacionalni izvedbeni načrt nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2017–2018. V izvedbenem načrtu so navedeni posamezni ukrepi in tudi sredstva za posamezni projekt. Skupaj naj bi...

11. 7. 2017

Ministica in predsednik Rejniškega društva Slovenije Darko Kranjc o izboljšavah na področju rejništva

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja kopač Mrak je sprejela predsednika Rejniškega društva Slovenije mag. Darka Kranjca in predstavnika društva.

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran

ARHIV