Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Razpis za delovno mesto direktorja Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije


Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je danes v Uradnem listu RS, št. 88/2007 (stran 6583, oznaka: št. 21/2007 Ob-26057/07) objavil razpis za prosto delovno mesto direktorja sklada. Za direktorja Javnega sklada...

Izjemna dodelitev republiških štipendij in socialnih pomoči za prizadete v neurju


V zadnjem času smo priča katastrofalnim posledicam hudega neurja, ki je prizadelo posamezna območja države. Nekatere družine so v neurju izgubile vse svoje premoženje, nekatere tudi svoje najbližje. Na Ministrstvu za delo, družino...

Ob mednarodnem dnevu starejših že 7. festival za tretje življenjsko obdobje


Letos bomo v Sloveniji mednarodni dan starejših zaznamovali z že 7. festivalom za tretje življenjsko obdobje. Na festivalu, ki bo 1. in 2. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani, bodo na 7 strokovno-izobraževalnih okroglih mizah...

Prizadevanja za boljšo kakovost delovnega življenja v razširjeni EU


Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu organizira seminarje v 12 novih državah članicah EU ter na Hrvaškem in v Turčiji, da bi malim podjetjem pomagala pri izvajanju učinkovite politike na področju varnosti in zdravja. ...

Določili besedilo predloga Zakona o preprečevanju nasilja v družini


Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o preprečevanju nasilja v družini in ga posredovala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije. Zakon o preprečevanju nasilja v družini bo prvi...

Vlada sprejela Socialni sporazum za obdobje 2007 - 2009


Vlada Republike Slovenije je obravnavala in sprejela Socialni sporazum za obdobje 2007– 2009. Socialni sporazum bo v imenu Vlade RS podpisala ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman. parafirano besedilo...

Slovenija podpira oblikovanje skupnih načel varne prožnosti


Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče Republike Slovenije k dokumentu Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Oblikovanje skupnih načel varne prožnosti:...

ARHIV