Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Ministrica Marjeta Cotman: Prednost moramo dati vlaganju v ljudi in sodobnim trgom dela


Pod vodstvom predsedujoče ministrice Marjete Cotman je bil danes v Bruslju Svet ministrov Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO). Ministri so razpravljali o ključnih dosežkih in...

Vlada je določila besedilo 21. člena predloga pravilnika o delovnih dovoljenjih


Vlada Republike Slovenije je določila besedilo 21. člena predloga Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter o nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev. Omenjeni člen predloga pravilnika se nanaša na dokazov...

Sprejeli spremembe Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov


Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov. Spremembe so bile potrebne predvsem zaradi nove Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki se...

Predlagana sprememba ZPIZ-1 s pravno sistemskega vidika ni ustrezna


Skupina poslancev s prvopodpisanim Miranom Potrčem je Državnemu zboru RS predložila Zakon o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predložena sprememba posega v četrti odstavek 123. člena Zakona o...

Sprejem zakona o dopolnitvi zakona o izvajanju rejniške dejavnosti ni potreben


Sprejem Zakona o dopolnitvi Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki ga predlaga poslanka Majda Širca, po našem mnenju ni potreben, saj Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) že zdaj omogoča premestitev polnoletnega...

Vlada soglašala z novim Statutom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) določa, da Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) uskladi svoj statut v treh mesecih od uveljavitve zakona. Na tej...

Državna sekretarka Romana Tomc se je sestala s predstavniki zveze SABS


Na pobudo Zveze Sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije se je državna sekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Romana Tomc danes sestala s predstavniki Zveze SABS, s katerimi se je pogovarjala o odprtih...

ARHIV