Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Vlada RS za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009 razpisuje 94 kadrovskih štipendij


Podkomisija za štipendiranje pri Komisiji Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve je v Uradnem listu RS, št. 76/2008, ki je izšel 25. 7. 2008, objavila javna natečaja za podelitev kadrovskih štipendij Vlade RS za šolsko...

Odziv na navedbe Študentske organizacije Slovenije glede zaposlovanja mladih


 Navedbe Študentske organizacije Slovenije glede podatkov o domnevno vse večji brezposelnosti mladih so zavajajoče, saj brezposelnost med mladimi še naprej pada, zaposlenost pa se zvišuje. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje se...

Zaposlenost mladih se v Sloveniji povečuje


»Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve posveča izzivom, s katerimi se na trgu dela  srečujejo mladi posebno pozornost. Potrebno se je zavedati, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve le eden izmed...

Določili merila za znižanje odškodnine, ki jo družbe plačujejo zaradi posledic dela z azbestom


Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Uredbo o merilih za znižanje deleža odškodnine, ki jo gospodarske družbe izplačujejo zaradi posledic dela z azbestom. S sprejemom predlagane uredbe se bo izboljšal gmotni...

Finančna podpora otrokom iz družin ponesrečenih na reki Savi pri HE Blanca


Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep, da za namen podpore vzgoji in izobraževanju otrok iz družin, ki so v nesreči na reki Savi pri HE Blanca izgubile družinske člane, nameni sredstva v višini 30.000 EUR,...

Vlada RS zagotovila dodatna sredstva za UNICEF


Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog za zagotovitev dodatnega prispevka UNICEF-u v višini 75.052,51 EUR za leto 2008 in 75.052,51 EUR za leto 2009. Sredstva bodo skupaj z rednim prostovoljnim prispevkom Republike...

Zakon o preprečevanju nasilja v družini daje ustrezne pravne podlage za zaščito žrtev nasilja


Vlada Republike Slovenije je določila besedilo odgovora na poslansko pobudo Barbare Žgajner Tavš za pripravo zakonske podlage za zaščito otrok pred nasiljem in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada RS...

ARHIV