Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

MDDSZ je storilo vse napore za zagotovitev večjega kroga upravičencev do štipendij


Minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik se je včeraj na pobudo Študentske organizacije Slovenije udeležil izredne seje Sveta Vlade RS za študentska vprašanja. Člani sveta so se sestali, da bi še enkrat...

Odziv na načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije glede pilotnega projekta s področja socialnovarstvenih storitev


Projekt Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva je inovativen projekt, ki uvaja pomembne novosti na področju socialnega varstva in socialne varnosti. Preizkuša spremembe v načinu financiranja, na področju...

Evropski delavci se srečujejo z novimi tveganji za zdravje zaradi nevarnih snovi


Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je objavila poročilo z naslovom Napovedi strokovnjakov o nastajajočih kemičnih tveganjih, v katerem so opredeljene glavne skupine snovi, ki bi lahko pomenile nova in...

Sprejet poslovni in finančni načrt jamstvenega in preživninskega sklada za leto 2009


Vlada RS je danes soglašala s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2009. Finančni načrt opredeljuje temeljne usmeritve poslovanja za leto 2009, potrebna sredstva...

Vlada RS podala soglasje k imenovanju Marijana Papeža za generalnega direktorja ZPIZ


Vlada RS je podala soglasje k imenovanju Marijana Papeža za generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za mandatno dobo štirih let, ki začne teči 12. 4. 2009. Sklep, da se za mandatno...

Informacija o pristojnostih ministrstva, CSD-jev ter ZRSZ v povezavi s socialnimi trgovinami


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je bilo pred časom informativno seznanjeno z namero Evropske SOS zadruge za ustanovitev SOS trgovin, in sicer predvsem z vidika odpiranja novih delovnih mest, logistične pomoči...

Uspešno nadaljevanje pogajanj s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije


Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so se danes nadaljevali pogovori s predstavniki Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Na današnjih pogajanjih so bile obravnavane vse stavkovne zahteve sindikata...

ARHIV