Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Vlada RS sprejela paket zakonodaje s področja trga dela


Vlada RS sprejela predlog Zakona o urejanju trga dela Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o urejanju trga dela in ga predložila Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku. Zakon o...

Sprejeto Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2009


Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2009 in ga posredovala Državnemu zboru RS v nadaljnjo obravnavo. Inšpektorat RS za delo je v letu 2009 opravljal inšpekcijski nadzor na...

1,25 milijarde več sredstev za izvajanje zakonodaje in ukrepov ministrstva


Minister dr. Ivan Svetlik je s sodelavci na današnji tiskovni konferenci predstavil finančne učinke zakonodaje in ukrepov s področja dela ministrstva.  Ministrstvo je v preteklem letu sprejemalo ukrepe in izvajalo aktivnosti,...

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je na konferenci v Barceloni predstavila rezultate obsežne raziskave o varnosti in zdravju pri delu


79 % evropskih vodstvenih delavcev je zaskrbljenih zaradi stresa, povezanega z delom, vendar ima manj kot tretjina podjetij vzpostavljene postopke za njegovo obvladovanje. Prve ugotovitve najobsežnejše ankete v Evropi o varnosti...

Napovednik dogodkov MDDSZ v tednu od 7. do 13. 6. 2010


Ponedeljek, 7. 6. 2010: Državna sekretarka dr. Anja Kopač Mrak se bo udeležila rednega zasedanja Sveta za zaposlovanje, socialno politika, zdravje in potrošniške zadeve (EPSCO), ki bo potekal v Luksemburgu. Sreda, 9. 6. 2010: ...

Objavljen javni poziv za državne in Zoisove štipendije za šolsko/študijsko leto 2010/2011


Rok za oddajo vlog za državne in Zoisove štipendije za šolsko/študijsko leto 2010/2011 je 8. september 2010 za dijake in 6. oktober 2010 za študente.  Vloge za državno štipendijo je potrebno oddati na krajevno pristojni center za...

ARHIV