Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Svetlik: "Staranje je priložnost in izziv in ne problem"


Minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik se je danes v Cankarjevem domu udeležil odprtja Festivala za III. življenjsko obdobje in pozdravil udeležence. Kot je dejal v svojem nagovoru je festival priložnost, ki...

Gospodarske spodbude izboljšujejo varnost in zdravje pri delu


Nedavno objavljena raziskava Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) kaže, da so sheme gospodarskih spodbud, ki podjetja spodbujajo k naložbam v preprečevanje tveganja, stroškovno učinkovita možnost za vlade, ki...

Pregled števila stavkajočih v institucijah na področju dela ministrstva


Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se stavki ni pridružil noben javni uslužbenec. Prav tako ne na Inšpektoratu RS za delo ter na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Od 62 centrov za socialno...

Opravljanje nalog v zavodih na področju socialnega varstva in zaposlovanja med stavko


Predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so se danes sestali s predstavniki sindikata centrov za socialno delo SINCE 07 ter KSS Pergam, da bi se dogovorili o minimalnem obsegu del in nalog, ki se izvajajo na...

Demanti izjav ŠOS povezanih z Zakonom o malem delu in štipendijami


V zvezi s prispevki na temo obravnave predloga Zakona o malem delu v Državnem zboru RS objavljenih v medijih 24. septembra 2010 (Dnevnik: Več malega dela za velika podjetja, Mladina: Malo delo na glasovanje,idr.) v katerih so...

Vlada RS sprejela Pregled ukrepov za spodbujanje aktivnega staranja


Vlada RS je na današnji seji sprejela Pregled ukrepov za spodbujanje aktivnega staranja. Sprejeti dokument predstavlja informacijo o ukrepih s področja aktivnega staranja in je nadgradnja Strategije varstva starejših do leta 2010...

Publikacija »Varna starost za vse generacije« v vsako gospodinjstvo


Urad Vlade RS za komuniciranje in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bosta do konca tedna na vsa gospodinjstva po Sloveniji razposlala publikacijo »Varna starost za vse generacije«, v kateri so predstavljene ključne...

ARHIV