Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Vlada RS sprejela predlog Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno


Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in ga v obravnavo poslala Državnemu zboru RS. Predlog Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno temelji predvsem na...

Vlada RS sprejela predlog Zakona o zaposlovanju in delu tujcev


Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS. Predlog Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, ki je medresorsko usklajen in potrjen s strani...

Vlada RS sprejela Strategijo ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020


Vlada RS je na današnji seji sprejela Strategijo ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020, pri čemer s tem sprejemom preneha mandat Medresorski delovni skupini za pripravo migracijske politike v povezavi z ekonomskimi...

Objavljen javni razpis za podelitev koncesij za celodnevno in dnevno varstvo starejših


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v Uradnem listu RS, št. 105/2010 in na svojem spletišču objavilo javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše in dnevnega...

V prihodnjem letu bo začelo delovati 15 novih inovativnih projektov za spodbujanje socialne vključenosti na trgu dela


Državna sekretarka dr. Anja Kopač Mrak in Damjana Košir, generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje, sta danes na novinarski konferenci predstavili nov program Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na...

Izhodišče predloga Zakona o socialnovarstveni dejavnosti je hiter in učinkovit odziv na potrebe uporabnikov


Minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik in generalni direktor direktorata za socialne zadeve Davor Dominkuš sta danes na novinarski konferenci predstavila predlog Zakona o socialnovarstveni dejavnosti, ki ga...

Vlada RS sprejela Deseto poročilo o izvajanju Evropske socialne listine za področje varstva otrok, družine in migrantov


Vlada RS je na današnji seji sprejela Deseto poročilo o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene) (ESL) za področje varstva otrok, družine in migrantov ter pooblastila Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da...

ARHIV