Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Napovednik dogodkov MDDSZ v tednu od 28. 2. do 6. 3. 2011


Ponedeljek, 28. 2. 2011: Ob 15.00: Državna sekretarka dr. Anja Kopač Mrak bo sodelovala na okrogli mizi ob 50-letnici Centra za socialno delo Maribor z naslovom "Med birokratskim in angažiranim socialnim delom za ljudi", ki bo...

Pomoč države tujim delavcem preko humanitarnih organizacij


Vlada RS je prejšnji teden sprejela sklep, da se tujim delavcem, ki so se znašli v težkem materialnem položaju in ne morejo uveljavljati pravic do socialnih prejemkov, opredeljenih z zakonom, zagotovi nujna sredstva za...

Vlada zagotovila 300 tisoč evrov za reševanje socialne stiske tujih delavcev brez dovoljenja za stalno prebivanje


Vlada RS je na današnji seji naložila Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da tujim delavcem, ki so se znašli v težkem materialnem položaju in ne morejo uveljavljati pravic do socialnih prejemkov, opredeljenih z...

Po mnenju Vlade pobuda za oceno ustavnosti 2. odstavka 65. člena ZPIZ-1 ter Pravilnika o seznamu poklicnih bolezni ni utemeljena


Vlada RS je na današnji seji sprejela Mnenje k pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 65. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) ter Pravilnika o seznamu poklicnih bolezni in ga...

Vlada imenovala generalno direktorico Zavoda RS za zaposlovanje


Vlada RS je na današnji seji na položaj generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje imenovala Lučko Žižek, in sicer s 1. 3. 2011 za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Razpis za generalnega direktorja Zavoda...

Vlada sprejela poslovni in finančni načrt jamstvenega in preživninskega sklada za leto 2011


Vlada RS je na današnji seji sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS za leto 2011, h kateremu je predhodno dal pozitivno mnenje tudi nadzorni svet sklada. Finančni načrt sklada, ki...

Dosežki izvajanja aktivnosti Evropskega socialnega sklada v letu 2010


Do konca leta 2010 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) kot posredniško telo izvajalo 87 operacij oziroma programov in projektov, od tega je iz državnega proračuna izplačalo več kot 84 milijonov EUR sredstev...

ARHIV