Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Začetek uporabe nove socialne zakonodaje prestavljen na 1. 1. 2012


V Uradnem listu RS, št. 40/2011, so bile objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. S tem se začetek uporabe obeh zakonov prestavlja na 1. 1. 2012....

Člani Slovenskega sociološkega društva izrazili podporo pokojninski reformi


Na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve smo prejeli izjavo za javnost, v kateri člani in članice Slovenskega sociološkega društva izražajo podporo predlaganemu Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. ...

Vabilo na izjavo za medije po srečanju z vidnejšimi predstavniki zdravstvene stroke na temo pokojninske reforme


Minister za delo družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik se bo skupaj z ministrom za zdravje Dorijanom Marušičem sestal z nekaterimi vidnejšimi predstavniki zdravstvene stroke na temo nove pokojninske zakonodaje. Srečanje...

Prejemnikom otroških dodatkov zaradi zamika uveljavitve zakona ni potrebno oddajati novih vlog


Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev naj bi se za otroški dodatek začel uporabljati s 1. 6. 2011. Zato se je pravica do otroškega dodatka družinam, ki imajo enega ali več otrok, ki je v času trajanja pravice do...

Vlada sprejela Poročilo o izvajanju interventnih zakonov s področja trga dela


Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvajanju interventnih zakonov s področja trga dela in ga poslala Državnemu zboru RS. Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ), s katerim so se...

Vlada sprejela revidirano Letno poročilo Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS za leto 2010


Vlada RS je na današnji seji sprejela revidirano Letno poročilo Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS za leto 2010. Nadzorni svet Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS je na svoji seji dne 23. 3. 2011 dal...

Vlada RS sprejela predlog dopolnjenega Stališča RS do predloga uredbe o spremembi Uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti


Vlada RS je na današnji seji vlade sprejela dopolnitev stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe...

ARHIV