Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Jutri bodo CSD-ji začeli sprejemati vloge za transferjev po novi zakonodaji, vendar zdaj ni treba vsem na novo oddajati vlog


Od 1. decembra dalje bodo centri za socialno delo sprejemali vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev po novem zakonu. Davor Dominkuš, generalni direktor direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino in...

Soglasje Vlade RS k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2011


   Vlada RS je na današnji seji podala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2011, ki ga je sprejel  svet zavoda dne 13. 10. 2011. Zavod za pokojninsko in...

Obvestilo o izvajanju programov javnih del v letu 2012


V letu 2012 se bodo programi javnih del pričeli izvajati v skladu z določbami Zakona o urejanju trga dela. Javno povabilo za izbor izvajalcev javnih del v letu 2012 bo objavil Zavod RS za zaposlovanje na spletni strani, predvidoma...

Ministrstvo po več letih na skupni lokaciji


V zadnjih dneh se v nekaterih medijih (Žurnal in Svet na Kanalu A) pojavljajo neresnične, zavajajoče in žaljive informacije povezane s selitvijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na skupno lokacijo. Na...

Predstavitev dela projektne skupine za izvedbo projektov postavitve spomenika vsem žrtvam vojn


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je danes na novinarski konferenci predstavilo delo projektne skupine za izvedbo projektov postavitve spomenika žrtvam vseh vojn in naloge, ki jih bo treba še izpeljati do dokončne...

Vlada sprejela rebalans poslovnega in finančnega načrta sklada za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011


Vlada RS je na današnji seji sprejela Rebalans Poslovnega in finančnega načrta 2011 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je nadzorni svet sklada obravnaval na seji 7. 10. 2011 zaradi na novo...

Vlada potrdila prostovoljni prispevek Slovenije za UNICEF v New Yorku za leto 2011


Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se za prostovoljni prispevek Republike Slovenije za Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF – United Nations Children's Fund) v New Yorku za leto 2011 nameni 32.000 USD oziroma...

ARHIV