Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Medgeneracijski prenos znanja – družbeno odgovorno spodbujanje aktivnega staranja


Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 predstavlja pomemben člen v mozaiku kontinuiranih aktivnosti, s katerimi se Evropska unija in države članice odzivajo na pereče demografske spremembe. Minis...

TOM telefon z novo številko 116 111


TOM telefon, edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji, z današnjim dnem spreminja telefonsko številko.

MDDSZ in Center RS za poklicno izobraževanje sta vzpostavila spletni portal namenjen reguliranim poklicem


Prost pretok oseb, ki je eden glavnih ciljev za povečanje mobilnosti znotraj EU, določen že v ustanovitvenih pogodbah Evropske skupnosti, vključuje koordinacije sistemov socialnih varnosti in državljanskih pravic in tudi vzajemno...

Vlada sprejela Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za preprečevanje nasilja v družini 2010-2011


Vlada RS je sprejela Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za preprečevanje nasilja v družini 2010-2011 in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada pooblastila Zorana Kotolenka za opravljanje funkcije direktorja Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije


Vlada je na današnji seji pooblastila Zorana Kotolenka, da kot član nadzornega sveta opravlja funkcijo direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, vendar najdlje 90 dni.

Napo v kraljestvu nevarnih snovi - predstava za otroke


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru projektov »Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje«, »Nacionalnega programa za kemijsko varnost« ter izvajanja »Strategije RS za zdravje...

Predstavitev rezultatov projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je organiziralo delavnico, na kateri so bili predstavljeni rezultati šestih izbranih projektov s področja izboljšanja delovnega okolja.

ARHIV