Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Sprejeta poročilo in periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških


Vlada je danes sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2010 in 2011 ter Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in...

Povabilo k prijavi projekta za pridobitev pisma podpore za prijavo k programu PROGRESS na področju nediskriminacije in raznolikosti


Evropska komisija je v okviru programa PROGRESS za leto 2012 objavila javni razpis na področju nediskriminacije in raznolikosti z naslovom »Podpora nacionalnim dejavnostim s področja boja proti diskriminaciji in spodbujanja...

Poziv sindikatom, združenjem delodajalcev, nevladnim organizacijam in zainteresirani javnosti k sodelovanju v javni razpravi o nacionalnem socialnem poročilu 2012


Obveščamo vas, da se je z uvedbo t.i. evropskega semestra spremenil sistem poročanja držav članic Evropske unije v okviru odprte metode koordinacije na področju socialne zaščite in socialnega vključevanja. Države članice moramo...

Minister Vizjak sprejel predstavnike nevladnih organizacij s področja socialnega varstva


Minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak je danes sprejel predstavnike nevladnih organizacij s področja socialnega varstva. V okviru srečanja so potekali pogovori o tekočih odprtih zadevah, povezanih s...

Medgeneracijsko sodelovanje odpira širše možnosti izmenjave izkušenj in znanj


Minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak se je danes v Osnovni šoli Ledina v Ljubljani udeležil medgeneracijskega dogodka ŽIVLJENJE JE ŽIVO – LIVE IS LIFE, ki sta ga organizirala Osnovna šola Ledina in...

Še učinkoviteje do preživnin


Na skupni novinarski konferenci so Informacijo o naznanitvi kaznivega dejanja neplačevanja preživnine po 194. členu Kazenskega zakonika predstavili generalna direktorica direktorata za družino mag. Ana Vodičar, vrhovna državna...

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno dobiva evropsko podobo


Vlada je sprejela predlog novele Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ker je v slovenski pravni red potrebno prenesti določbe dveh evropskih direktiv. Razlog za sprejem današnje dopolnitve zakona na seji vlade je...

ARHIV