Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Predstavitev rezultatov javnega razpisa za spodbujanje socialnega podjetništva


Na današnji novinarski konferenci sta državna sekretarka Patricia Čular in generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje Damjana Košir predstavili rezultate javnega razpisa za spodbujanje socialnega podjetništva....

Znani rezultati javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 3. 2. 2012 objavilo javni razpis za izbor projektov »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II«, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 –...

Aktualno pri uveljavljanju državne ali Zoisove štipendije za leto 2012/2013


ROKI ZA ODDAJO VLOGE Državna štipendija Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da denarni prejemek, torej tudi...

Po subvencijo prevoza za dijake in študente ne več na CSD pač pa k prevozniku


Konec julija je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za...

ARHIV