Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Roki za oddajo vlog za subvencijo šolske prehrane in štipendije


Subvencija malice in kosila Učence in dijake, ki želijo uveljavljati pravico do subvencije malice ali kosila, opozarjamo, da jim subvencija pripada od prvega šolskega dne dalje, če pravico uveljavljajo še pred začetkom šolskega...

Inšpektorji za delo poostreno nadzirajo začasna in premična gradbišča


Inšpektorat RS za delo je v zadnjem obdobju zabeležil povečano število prijav in drugih vlog v zvezi s pogoji opravljanja dela na začasnih in premičnih gradbiščih. Zato v teh dneh izvaja prednostno usmerjeno akcijo nadzora na...

Vlada soglaša z razpisom za štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu


Vlada Republike Slovenije je na današnji seji dala soglasje k pogojem in višini štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu, ki jih je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije določil v Javnem...

Ministrstvo bo pripombe na predlog sprememb socialne zakonodaje upoštevalo v največji možni meri


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti danes zaključuje javno razpravo o predlaganih spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerimi...

Objavljen razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem


Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je v Uradnem listu št. 67/2013 in na svoji spletni strani objavil Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem od šolskega/študijskega leta 2013/2014 do...

S spodbudami za zaposlovanje za izboljšanje položaja mladih


Ob današnjem mednarodnem dnevu mladih ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti čestita vsem mladim, ob tem pa jim želimo sporočiti, da bomo v okviru svojih projektov storili vse za njihovo svetlejšo...

V samo petih mesecih se je brezposelnost znižala za več kot 7.000 oseb


Kljub rahlemu porastu brezposelnih v mesecu juliju (trend rahle rasti brezsposelnih v mesecu juliju opažamo že zadnja tri leta, v letu 2011 za 500 ljudi, v letu 2012 za 1200 ljudi in v letu 2013 za 500 ljudi), smo s samim trendom...

ARHIV