Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Objavljen razpis za sofinanciranje projektov programa Norveškega finančnega mehanizma in Programa Finančnega mehanizma EGP


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 27. 12. 2013 v Uradnem listu RS, št. 110/2013, objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega...

Razpis programskih sklopov za programe usposabljanja in programe prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2014


Vabimo ponudnike, da oddajo ponudbe za programe usposabljanja in programe prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2014. Ponudbe morajo prispeti na...

Izbor izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije


31.12.2013 se izteče štiriletno obdobje, za katerega so bili na podlagi javnega natečaja izbrani izvajalci storitev zaposlitvene rehabilitacije. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zato na podlagi...

Dosežki in rezultati dela MDDSZ v letu 2013


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v mandatu aktualne vlade uresničilo skoraj vse zaveze iz koalicijske pogodbe in tudi zaveze, ki jih je ministrica dr. Anja Kopač Mrak dala na zaslišanju pred...

Tudi ZMEPIZ-1 za izboljšanje nadzora nad zaposlovanjem na črno


Poslanci so danes z 48 glasovi za in nobenim proti sprejeli zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki med drugim določa, da bo moral biti delavec v...

Informacija o sofinanciranju programov socialnega varstva v letu 2014


Sofinanciranje programov socialnega varstva, ki so vključeni v večletno sofinanciranje, bo v letu 2014 urejeno podobno kot v preteklem letu. O podpisu pogodb bodo izvajalci obveščeni takoj po novem letu, predvidoma bo podpisovanje...

Še en korak k učinkovitejšemu preprečevanju dela in zaposlovanja na črno


Vlada RS je danes obravnavala in sprejela predloga dveh pomembnih zakonov, ki bosta pripomogla k večji pravni varnosti delavcev in k preprečevanju sive ekonomije. Gre za spremembe Zakona o inšpekciji dela in za predlog sprememb...

ARHIV