Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Podpis socialnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo


Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak in Dime Spasov, minister za delo in socialno politiko Republike Makedonije, sta v četrtek, 30. 1. 2014, podpisala Sporazum o spremembi Sporazuma o...

Vlada sprejela Jamstvo za mlade


Vlada Republike Slovenije je sprejela Jamstvo za mlade - izvedbeni načrt 2014 - 2015. Ključni cilj je hitrejša aktivacija mladih brezposelnih.

40. letnica Doma ob Savinji Celje


Državni sekretar Dejan Levanič se je danes udeležil 40. letnice Doma ob Savinji Celje.

Objavljena javna razpisa za sofinanciranje programov v podporo družini in za sofinanciranje projektov s področja enakosti spolov


V petek, 24. 1. 2014, sta bila objavljena javna razpisa za sofinanciranje programov v podporo družini in za sofinanciranje projektov s področja enakosti spolov v letu 2014.

Objavljeni rezultati javnega natečaja za idejno rešitev vizualne podobe projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma


Objavljamo rezultate javnega, odprtega, vabljenega, anonimnega natečaja za idejno rešitev vizualne podobe projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma, ki se sofinancira iz Programa Norveškega finančnega mehanizma. Vizualno...

Pravna zaščita ekonomsko odvisnih oseb v Zakonu o delovnih razmerjih


Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 214. členu širi delovno pravno zaščito na ekonomsko odvisne osebe.

Dodatek za veliko družino za leto 2014


Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki.

ARHIV