Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Novosti pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev


Ministrica dr. Anja kopač Mrak in Tanja Amon, direktorica Centra za socialno delo Domžale, sta predstavili novosti pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Aktualno s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev


Spremembe socialne zakonodaje, ki bodo začele veljati z novim šolskim letom, prinašajo poenostavitev postopkov za subvencijo šolske prehrane. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila v veliki večini primerov ni več...

Brezposelnost se je tudi v juliju zmanjšala


Julija 2014 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih 116.199 brezposelnih oseb; manj kot prejšnji mesec in manj kot julija lani. V prvih sedmih mesecih se je glede na enako lansko obdobje na novo prijavilo manj trajno...

Sredi avgusta se začne izvajati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno


Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je začel veljati 20. 5. 2014, uporabljati se bo začel 18. 8. 2014 (razen določb, ki se nanašajo na osebno dopolnilno delo - sistem vrednotnic). Novosti zakona in aktivnosti...

Za boljšo obveščenost mladih iskalcev zaposlitve vzpostavljen spletni iskalnik


Državni sekretar Dejan Levanič, direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje Damjana Košir in namestnica generalne direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc so na novinarski konferenci predstavili...

Zaostanki pri reševanju pritožb se zmanjšujejo


Odprava zaostankov poteka uspešno, saj smo imeli v začetku aprila 8.570 rešenih pritožb, do začetka avgusta pa smo rešili 15.281 pritožb. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedamo, da so...

ARHIV