Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Dr. Anja Kopač Mrak: Za povezovanje vseh generacij


Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je nagovorila udeležence na slavnostnem odprtju 14. festivala za tretje življenjsko obdobje. Festival, ki tudi v sodelovanju z ministrstvom poteka v Cankarjevem domu v Ljubljani, je edinstvena...

Problematika Debeli rtič


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti si že nekaj let prizadeva za zagotovitev ustrezne strokovne obravnave in ustreznih bivalnih pogojev za otroke in odrasle osebe z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v...

REHA 2014 - dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije


V Portorožu so od 22. do 24. septembra 2014 potekali tradicionalni dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije – REHA dnevi, v organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije,...

Nadzor nad odpravljanjem posledic žleda v Rakovem Škocjanu


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) opravljata nadzor nad izvajanjem javnih del odpravljanja posledic žleda v Rakovem Škocjanu.

Dr. Anja Kopač Mrak ponovno zaprisegla kot ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Ministrica se je prvi dan novega mandata že zjutraj sestala z najožjo ekipo sodelavcev, ki uživajo njeno zaupanje. Državna sekretarja še naprej ostajata Martina Vuk in Dejan Levanič; prav tako z delom nadaljujejo vsi dosedanji...

V domovih za starejše občane že okoli 40 odstotokov bolnikov z demenco


Aktivnostim ob obeležitvi 21. septembra - Svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni se pridružuje tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Državna sekretarka na ministrstvu Martina Vuk je tako obiskala...

Objavljen nov razpis za socialno vključevanje invalidov


Ministrica dr. Anja Kopač Mrak in direktorica direktorata za invalide Dragica Bac sta na novinarski konferenci predstavili aktualni javni razpis za programe socialne vključenosti in spregovorili o položaju invalidov na trgu dela....

ARHIV