Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Osebno dopolnilno delo po 1. 1. 2015


Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno prinaša novosti na področju osebnega dopolnilnega dela, ki stopijo v veljavo z novim letom. Uvaja se sistem vrednotnic in s tem načelo vsako delo šteje, razširil pa se bo tudi...

Socialno podjetništvo prehaja v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo


Socialno podjetništvo s 1. 1. 2015 prehaja v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS z dne 28. 8. 2014 del delovnega področja...

Državni zbor potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov


Državni zbor na današnji izredni seji po odložilnem vetu vnovič odločal in potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

100 dni novega mandata ministrice dr. Anje Kopač Mrak


V rebalansu proračuna 2014 smo ohranili vse pravice za najranljivejše skupine prebivalstva.

Ratificirana Konvencija o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini


V petek, 19. 12. 2014, je Državni zbor sprejel Predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, sklenjene v Istanbulu 7. aprila 2011....

Zaostanki pri reševanju pritožb se zmanjšujejo


Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedamo, da so zaostanki pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo pereč problem, zato je njihova odprava prioriteta ministrstva. Naš cilj je,...

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti spolov za leto 2015


V petek, 19. 12. 2014, je bil objavljen javni razpis s področju enakosti spolov. Rok za oddajo prijav je 26. 1. 2015.

ARHIV