Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Prvi izziv 2015 za zaposlitev skoraj tri tisoč mladih brezposelnih


Zavod za zaposlovanje je na spletni strani objavil novo javno povabilo Prvi izziv 2015, ki omogoča zaposlitev 2.859 mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije. Za njihovo zaposlitev bodo delodajalci iz vse Slovenije lahko prejeli...

Zaključna konferenca projekta ZMOREMO


Na Brdu pri Kranju danes poteka zaključna konferenca projekta ZMOREMO - Spodbujanje enakosti in preprečevanja diskriminacije invalidov. Projekt ZMOREMO je s pomočjo evropskih sredstev organiziralo Ministrstvo za delo, družino,...

Zbornik o javnih delih ob 25-letnici izvajanja programov


»Najlepše plačilo za moje delo sta bila zadovoljstvo in nasmeh na obrazih ljudi, ko smo skupaj osvojili osnovna znanja uporabe računalnika. Še danes srečujem te ljudi, ki mi z veseljem razlagajo, kako jim je to znanje olajšalo...

Kaj prinaša novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih


Novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, o kateri bomo odločali na referendumu, spreminja dva člena obstoječega in veljavnega zakona, s katerima: - omogoča sklenitve zakonske zveze ne le moškemu in ženski pač pa...

Brošura »Kiko in roka«


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zagotovilo sredstva za tisk 20.000 izvodov prevoda brošure Sveta Evrope »Kiko and the hand«, ki osvešča otroke in njihove starše o problemu spolnih zlorab in t.i....

Nasilje nad ženskami kot javnozdravstveni problem


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti je skupaj z Ministrstvom za zdravje organiziralo strokovni posvet z naslovom Nasilje nad ženskami kot javnozdravstveni problem.

Varna točka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti deluje UNICEF-ova Varna točka. Ta otrokom in mladostnikom od 5. do 18. leta zagotavlja nujno zavetje in pomoč v nenadni stiski.

ARHIV