Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Zaznambe na nepremičninah zaradi prejete denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka izbrisane


S 1. februarjem 2017 bodo začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Objavljen javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je danes objavil razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018.

Dr. Anja Kopač Mrak na konferenci o evropskem stebru socialnih pravic


Danes v Bruslju poteka konferenca, na kateri več kot 600 udeležencev iz držav članic EU, evropskih institucij, socialnih partnerjev in civilne družbe razpravlja o rezultatih javnega posvetovanja o evropskem stebru socialnih...

Odpravimo konflikte na delovnem mestu


Inšpektorat RS za delo (IRSD) bo letos začel z izvajanjem projekta Odpravimo konflikte na delovnem mestu – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt se bo izvajal...

Minimalna plača višja za 1,8%


Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak bo na podlagi posvetovanja s socialnimi partnerji določila uskladitev minimalne plače v višini 1,8%.

Več kot 5.000 ton hrane za socialno ogrožene v letu 2017


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s sredstvi iz Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2020 nabavilo več kot 5.200 ton različnih prehranskih izdelkov, ki jih...

Objavljen javni razpis za podporo projektom dostojnega dela


Danes, 20.01.2017 je v Uradnem listu RS št. 3/2017 in na spletnih straneh ministrstva objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela.

ARHIV