Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Odprava varčevalnih ukrepov na področju družinske politike


Ministrstvo je v javno razpravo dalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki odpravlja varčevalne ukrepe na področju družinske politike in prinaša nekaj drugih...

Začetek izvajanja programov socialne aktivacije


Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je danes podpisala pogodbe z izbranimi izvajalci programov socialne aktivacije. Glavni cilj projekta socialne aktivacije je opolnomočenje...

Poskrbite za pravočasno oddajo vlog za subvencijo vrtca in štipendije


Vlogo za znižano plačilo vrtca morajo v avgustu vložiti starši, katerih otroci gredo v vrtec prvič. Prav tako morajo vlogo vložiti starši otrok, ki jim subvencija poteče ta mesec. Na pravočasno oddajo vlog za različne štipendije...

Rast števila delovno aktivnih se nadaljuje, novi ukrepi namenjeni najtežje zaposljivim


Programi aktivne politike zaposlovanja bodo v prihodnje usmerjeni v izvajanje pomoči ciljnim skupinam oseb, ki se težje integrirajo na trg dela. Med njimi so zlasti dolgotrajno brezposelni, neizobraženi in starejši od 50 let.

Socialna aktivacija – nov pristop obravnave najranljivejših skupin prebivalstva


Na ministrstvu smo zaključili Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«, med tem ko bo javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgoih programov...

60 milijonov za različne programe sklada


Vlada Republike Slovenije je sprejela Poslovni in finančni načrt 2017 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Sklad bo v letu 2017 za izvajanje vseh svojih programov namenil...

12. avgust, mednarodni dan mladih


Ob 12. avgustu, ki ga je Generalna skupščina OZN pred leti razglasila za mednarodni dan mladih, na ministrstvu poudarjamo, da skrb za mlade ostaja ena od naših ključnih prioritet. Še posebno pozornost smo v zadnjem obdobju...

ARHIV