Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 2 OD 383

Prvo zasedanje Strokovnega sveta za dostojno delo in socialno varnost tudi na temo minimalne plače


Februarja 2019 je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije na predsednika Vlade RS naslovila pobudo, da Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) pristopi k ustanovitvi strokovnega sveta,...

Števec reševanja pritožb


Na MDDSZ smo sprejeli ukrepe za odpravo zaostankov in čimprejšnjo rešitev pritožb na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki jih rešujemo na ministrstvu. Na tem mestu bomo vsak mesec objavljali števec pritožb. Vsem,...

Odziv MDDSZ glede predloga novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih


Na MDDSZ ocenjujemo, da je dodatek za delovno aktivnost (v nadaljevanju: DDA) z vidika trenutnih gospodarskih okoliščin in stanja na trgu dela, kjer se soočamo z velikim pomanjkanjem delovne sile, ni več ustrezno umeščen v...

Ministrica mag. Ksenija Klampfer na delovnem sestanku pri Varuhu človekovih pravic


27. 5. 2019 je potekal prvi širši delovni sestanek ministrice mag. Ksenija Klampfer in Varuha človekovih pravic Petra Svetine. Pogovor je bil usmerjen v problematike, ki se med drugim navezujejo na nameščanje oseb v posebne...

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije


V Uradnem listu RS in na spletnih strani ministrstva je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije.

Aktivnosti za ureditev razmer v varovanih oddelkih posebnih socialno-varstvenih zavodov so v teku


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zaveda teže problematike prezasedenosti varovanih oddelkov v socialnovarstvenih zavodih, ki v zadnjih dveh letih nenehno presega 50 %. Razlogov za prezasedenost je...

Čestitamo vsem družinam


15. maj je mednarodni dan družin. Čestitkam se pridružujemo tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ARHIV