Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 375 OD 376

Govor ministra za delo, družino in socialne zadeve mag. Janeza Drobniča na zasedanju Sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (Bruselj, 8. 12. 2005)


Demografija in človeški kapital Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, Želel bi izraziti zadovoljstvo nad temo, ki jo je predsedstvo uvrstilo na današnje zasedanje. Prepričan sem, da so naši pristopi k...

Na svetu EU za zaposlovanje predvsem o direktivi o delovnem času


Minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Janez Drobnič se bo v četrtek, 8. decembra 2005 v Bruslju udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za področja zaposlovanja, socialne politike, zdravja in zaščite potrošnikov. ...

Vlada sprejela poročilo o izvajanju Evropske socialne listine


Vlada RS je na današnji seji sprejela Peto poročilo Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene) za referenčno obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2004 ("hard-core provisions") in pooblastila...

Ministrstvo za delo končalo usklajevanja predloga sprememb Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti s predstavniki ŠOS


Državna sekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) Marjeta Cotman se je danes sestala s predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) v zvezi s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o...

Vlada sprejela predlog zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom


Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela predlog Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom. Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom bo nadomestil Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi...

Kvota zaposlenih invalidov med 2 in 6 odstotki


Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov določa zavezance za izpolnjevanje kvote, višino kvote po...

Vlada sprejela strategijo o dostopnosti Slovenije


Vlada RS je sprejela predlog Nacionalnih usmeritev za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide. Nacionalne usmeritve upoštevajo človekovo raznolikost, enakost in družbeno vključevanje....

ARHIV