Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 375 OD 379

Spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih razširjajo nekatere že veljavne pravice


Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in ga posredovala Državnemu zboru RS v sprejem po skrajšanem postopku. Spremembe imajo...

Približuje se zaključek prve faze prehodnega obdobja za prost pretok delavcev v EU


V skladu s pogodbo o pristopu novih držav članic k EU bo 1. maja 2006 potekel prvi del fleksibilnega sedemletnega prehodnega obdobja v zvezi z omejitvami za prosto gibanje delavcev. Države EU-15, ki so na področju prostega...

Višji znesek minimalnega dohodka za pridobitev denarne socialne pomoči


Od 1. februarja 2006 se uporabljajo usklajeni zneski minimalnega dohodka, do katerega je mogoče pridobiti denarno socialno pomoč. Osnovni znesek minimalnega dohodka, ki se v skladu z Zakonom o socialnem varstvu usklajuje enkrat...

Štirje novi koncesionarji za institucionalno varstvo starejših


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v teh dneh zaključilo razpis za podelitev koncesij na področju institucionalnega varstva starejših. S podelitvijo koncesij bo tako v Sloveniji v prihodnjih letih zagotovljenih...

Imenovali novo komisijo za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanje na črno


Vlada RS je sprejela sklep o razrešitvi in imenovanju Komisije Vlade Republike Slovenije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. Komisija, ki je bila ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije decembra...

Ministri Višegrajske skupine in Slovenije v Budimpešti o prostem pretoku oseb


Minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Janez Drobnič se danes v Budimpešti udeležuje srečanja z ministri Višegrajske skupine, na katerem je osrednja tema pogovorov odprava omejitev pri dostopu iskalcev zaposlitve iz...

Predstavitev programa dela MDDSZ za leto 2006


Vabimo vas na novinarsko konferenco ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na kateri bo minister mag. Janez Drobnič predstavil program dela ministrstva v letu 2006. Novinarska konferenca bo v torek, 24. 1. 2006, ob...

ARHIV