Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Vlada Republike Slovenije je z namenom zagotovljanja javnosti in odprtosti delovanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb (v nadaljevanju: organi) sprejela Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Zakon tako ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, ki so na voljo pri zgoraj omenjenih organih. Način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v svetovni splet, zaračunljivost stroškov takšnega posredovanja, ponovno uporabo informacij javnega značaja, ceno in druge pogoje takšne uporabe ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja pa določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

Uredba opredeljuje tudi katalog informacij javnega značaja, ki ga morajo vsi organi redno vzdrževati in na primeren način javno objavljati ter dati na vpogled prosilcem. Vsak organ tudi določi eno ali več uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

 

Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

 • v primerih, ko organ zahtevi v celoti ugodi:
  • Petra Čibej, sekretarka - za posredovanje informacij javnega značaja s področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
  • Mateja Kuntarič, vodja Službe za splošne in kadrovske zadeve – za posredovanje informacij javnega značaja s področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • Nina Samec Hartman, višja svetovalka III – za posredovanje informacij javnega značaja s področja Sektorja za enake možnosti
  • Tomaž Čebulj, vodja Sektorja za upravljanje izvajalskih organizacij– za posredovanje informacij javnega značaja s področja Direktorata za socialne zadeve
  • mag. Tea Kotnik, višja svetovalka I – za posredovanje informacij javnega značaja s področja Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela
  • Tilen Zupan, višj svetovalec III - za posredovanje informacij javnega značaja s področja Direktorata za družino
  • Tomaž Čučnik, višji svetovalec II – za posredovanje informacij javnega značaja s področja Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
  • Jelka Janež Tavčar, sekretarka – za posredovanje informacij javnega značaja s področja Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja in
  • Nina Klemenc, podsekretarka – za posredovanje informacij javnega značaja s področja Urada za izvajanje kohezijske politike
 • v primeru, ko organ zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja delno ali v celoti zavrne:
  • Petra Čibej, sekretarka - za področje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Mateja Kuntarič, vodja Službe za splošne in kadrovske zadeve – za področje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Nina Samec Hartman, višja svetovalka III – za posredovanje informacij javnega značaja s področja Sektorja za enake možnosti
  • Tomaž Čebulj, vodja Sektorja za upravljanje izvajalskih organizacij– za področje Direktorata za socialne zadeve
  • mag. Tea Kotnik, višja svetovalka I – za posredovanje informacij javnega značaja s področja Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela
  • Tilen Zupan, višji svetovalec III - za področje Direktorata za družino
  • Jelka Janež Tavčar, sekretarka – za področje Direktorata za invalide, vojen veterane in žrtve vojnega nasilja in
  • Nina Klemenc, podsekretarka – za področje Urada za izvajanje kohezijske politike

 

 

Kontakt:

 

Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

 

 

Delovanje države na tem področju spremlja Informacijski pooblaščenec.