Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB MDDSZ

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI:

•Simon Švarc, generalni sekretar – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

 

DIREKTORAT ZA DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELA:

•mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji ter za vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji

•Ulrika Dovč, sekretarka – pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
•mag. Darija Perše Zoretič, sekretarka - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
•mag. Nikolaj Petrišič, vodja sektorja - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
•Barbara Skulj Schwinger, sekretarka - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
•Lilijana Tratnik, sekretarka - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

 

Sektor za delovna razmerja in druge oblike dela:                                         

•Damjan Mašera, vodja sektorja – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

 

Sektor za pokojnine in pravice iz dela:                                             

•mag. Mitja Žiher, vodja sektorja – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

•Matej Grajfoner, višji svetovalec II - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
•Katja Kobal, podsekretarka – pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 
Sektor za varnost in zdravje pri delu:                                    
•Etbin Tratnik, podsekretar – pooblastilo za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji s področja izdaje dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu
•Jože Hauko, sekretar - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji s področja izdaje dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu
•Barbara Skulj Schwinger, sekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 
DIREKTORAT ZA DRUŽINO:
•mag. Petra Hribar Habjan, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Nataša Jamnik, višja svetovalka I - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Petra Praprotnik, podsekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Klavdija Šumah, svetovalka I - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Urška Trtnik, podsekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Marjeta Žibert, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Tilen Zupan, višji svetovalec III - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti:                                               
•Tanja Oberski, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji
 
 DIREKTORAT ZA INVALIDE, VOJNE VETERANE IN ŽRTVE VOJNEGA NASILJA:
•Tanja Dular, sekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Damijana Peterlin, sekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Špela Kolar, podsekretarka - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
•Jelka Janež Tavčar, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Evelin Dogan, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Marjan Trape, sekretar - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Daria Hostnik, podsekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Majda Erzar, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika:

•Tanja Dular, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji
•Damijana Peterlin, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji
 
Zakon o vojnih grobiščih:
•Gregor Ivanušič, višji svetovalec I - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
•mag. Alenka Loboda, višja svetovalka I - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
•Suzana Tajnik, višja svetovalka II - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov:
•Tomaž Čučnik, podsekretar – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji
 
Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb v povezavi z Zakonom o javnih financah:
•Evelin Dogan, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 
DIREKTORAT ZA SOCIALNE ZADEVE:
 •mag. Barbara Tiselj, vršilka dolžnosti generalne direktorice

- pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji ter za vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji
•Špela Isop, namestnica generalne direktorice - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Marko Bučar, podsekretar – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•mag. Mateja Ušlakar, podsekretarka - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
•Barbara Tomažinčič Demir, višja svetovalka I – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Simona Zagorc, sekretarko - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 
Sektor za pravice iz javnih sredstev:
•mag. Valentina Vehovar, vodja sektorja - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Marjetka Kovšca, sekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Daria Hostnik, podsekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Nuša Meško, svetovalka II – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
           
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev:
•Breda Skubic, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Dejan Šprah, višji svetovalec II – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Urška Trtnik, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Nataša Jamnik, višja svetovalka I – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Klavdija Šumah, svetovalka I – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkov
•mag. Tea Kotnik, višja svetovalka I – pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
•Špela Isop, namestnica generalne direktorice – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Petra Praprotnik, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Tilen Zupan, višji svetovalec III – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Katja Kurent, višja svetovalka III – pooblastilo za odločanje upravnih postopkov
•Jasna Metličar, višja svetovalka III – pooblastilo za odločanje upravnih postopkov
•Jure Maleš, višji svetovalec III – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Nataša Vidmar, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Matija Baš, sekretar – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Judita Dremelj, strokovna sodelavka VII/2-II – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Sabina Kompolšek, podsekretarka  – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Marjeta Žibert, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Kaja Pungerčar, svetovalka III – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Darija Perše Zoretič, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Sneža Mihailova Brojan, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Radivoj Radak,  sekretar – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Bernarda Keblič, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Jelka Janež Tavčar, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 
 Verifikacija varovanih oddelkov za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo:
•Katjuša Nadižar Habjanič, podsekretarka – pooblastilo za vodenje v upravnih postopkih na prvi stopnji

                                 

Pravilnik o napredovanju strokovnih  delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive:
•Mateja Kuntarič, sekretarka - pooblastilo za vodenje v upravnih postopkih
•Špela Isop, namestnica generalne direktorice  - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

 

Odpis dolga na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v povezavi z Zakonom o javnih financah:
•Nuša Meško, svetovalka II – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

 

Zakon o socialnem varstvu:
•mag, Mateja Jenko Paš, podsekretarka – pooblastilo za vodenje v upravnih postopkih
 
DIREKTORAT ZA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE:
•Radivoj Radak, sekretar – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Bernarda Keblič, sekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Nataša Vidmar, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Maja Bohinjc, svetovalka II – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Sara Oražem, svetovalka III – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 
Sektor za vseživljenjsko učenje:                                           
•Matija Baš, sekretar – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Sabina Trokić, podsekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji in za vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji
•mag. Tatjana Strojan, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Franc Pristovšek, podsekretar – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 
Zakon o štipendiranju:           
•Matija Baš, sekretar - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•mag. Gordana Možina, podsekretarka – pooblastilo za vodenje v upravnih postopkih na drugi stopnji
•Urška Golob, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Jelka Janež Tavčar, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Marjeta Žibert, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Nina Klemenc, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Kaja Pungerčar, svetovalka III - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 
Zakon o urejanju trga dela:                            
•Matija Baš, sekretar - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Mateja Poljanec, višja svetovalka I - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 
Koncesije in vpisi v register agencij za posredovanje dela na osnovi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Zakona o urejanju trga dela:
•Mateja Poljanec, višja svetovalka I - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih,
 
Podelitev in odvzem statusa društva v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških:

•Nina Samec Hartman, podsekretarka – pooblastilo za odločanje o podelitvi in odvzemu statusa društva v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških ter na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic v skladu z Zakonom o društvih

 

URAD ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE:

Služba za koordinacijo:          
•Nina Klemenc, podsekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
•Patricija Zadnik, podsekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 

Zadnja sprememba seznama: 21. 2. 2019