Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JN11786/2012 - čiščenje poslovnih prostorov Javno naročilo - čiščenje poslovnih prostorov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 05.11.2012 14.11.2012 do 10:00
JR intervencijske zaloge hrane 2013 Javni razpis za imenovanje dobrodelnih organizacij za razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim v Sloveniji za leto 2013 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 21.09.2012 12.10.2012
JN8057/2012 Vzpostavitev in izvedba storitev Klicnega centra za osebe z okvaro sluha za obdobje od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 25.07.2012 16.08.2012 do 10:00
JR nagrade/priznanja socialno varstvo Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 20.07.2012 20.08.2012
JN 7872/2012 Javno naročilo - rekonstrukcija jaška 1 in zasipavanje jaška 2 ter ureditev razsvetljave na lokaciji Huda jama - Barbara rov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 19.07.2012 06.08.2012
JR 47/12 Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva za odrasle osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 27.06.2012 23.08.2012 do 14:00
JR študentska prehrana 2013 in 2014 Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2013 in 2014 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 15.06.2012 30.08.2012
JN 6117/2012 Javno naročilo - Gradnja in zunanja ureditev Varstveno delovnega centra INCE Mengeš Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 08.06.2012 12.07.2012
JN 6118/2012 Javno naročilo - Gradnja in zunanja ureditev Varstveno delovnega centra Nova Gorica Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 08.06.2012 11.07.2012
JN 6119/2012 Javno naročilo - Gradnja Doma starejših Ljutomer, bivalna enota za stanovalce z demenco Stročja vas Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 08.06.2012 10.07.2012
JN 6120/2012 Javno naročilo - Zamenjava dveh dvigal v Domu starejših Lendava Ministrstvo za delo, družino in socialne zadve 08.06.2012 09.07.2012
Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev v letu 2012 za obdobje od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012 in v letu 2013 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 25.05.2012 08.06.2012
1 2