Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JR enakost žensk in moških Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2019 MDDSZ 28.12.2018 28.01.2019 do 12:00
JR- sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja MDDSZ 14.12.2018 15.01.2019
JR SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2019 MDDSZ 14.12.2018 04.01.2019
JR CDOP Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij MDDSZ 28.09.2018 05.11.2018
JR Usposabljanje delodajalcev za promocijo VZD Javni razpis za sofinanciranje projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu« MDDSZ 07.09.2018 08.10.2018 do 12:00
4300-8/2018/3 Razvoj pilotnega IKT projekta - podporne tehnologije in ambientalne inteligence za podaljšanje samostojnega življenja MDDSZ 27.08.2018 23.10.2018 do 09:00
JR KCM Javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade (JR KCM) MDDSZ 24.08.2018 05.10.2018 do 12:00
JR Enake možnosti in diskriminacija Javnega razpisa za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije MDDSZ 10.08.2018 17.09.2018
Zbiranje ponudb za najem opremljenih prostorov Informativno javno zbiranje ponudb za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Centra za socialno delo Maribor, enote Maribor center MDDSZ 30.07.2018 16.08.2018 do 14:00
JR Študentska prehrana Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020 MDDSZ 13.07.2018 21.08.2018
Zbiranje ponudb za najem opremljenih prostorov Informativno javno zbiranje ponudb za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe MDDSZ MDDSZ 04.07.2018 20.07.2018 do 15:00
4300-1/2018/2 Razvoj in vzdrževanje aplikacije socialna aktivacija MDDSZ 03.07.2018 23.08.2018 do 10:00
1 2