Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Trgovina z ljudmi 2012-2013 Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev v letu 2012 in v letu 2013 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 02.12.2011 03.01.2012 do 14:00
5/2011-SSKZ Čiščenje poslovnih prostorov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na Kotnikovi 28 v Ljubljani za leto 2012 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 18.11.2011 01.12.2011 do 10:00
Nagrade - socialno varstvo - 2011 Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva za leto 2011 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 01.08.2011 12.09.2011
JN - 2/2011-SI Nakup informacijske opreme za MDDSZ in CSD Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 20.07.2011 30.08.2011 do 12:00
JN - 3/2011-SI Ožičenje novih poslovnih prostorov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na Kotnikovi 28 v Ljubljani Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 19.07.2011 30.08.2011 do 10:00
JR - ES - MDDSZ Javni razpis - Energetska sanacija domov za starejše občane Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 18.07.2011 24.08.2011
1/2011 – SKKZ Dobava in montaža notranje opreme novih poslovnih prostorov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na Kotnikovi 28 v Ljubljani Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 13.07.2011 23.08.2011 do 10:00
JR-koncesije-DSO-2010 - POROČILO Poročilo strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše in dnevnega varstva starejših Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 22.06.2011
08/2011 Rekonstrukcija in zamenjava kotlovnice Dom starejših Hrastnik Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 17.06.2011 15.07.2011 do 10:00
11/2011 Dobava in montaža notranje opreme za Varstveno-delovni center SAŠA Velenje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 08.06.2011 05.07.2011 do 10:00
Podpora družini 2011 - SKLEP Sklep javnega razpisa za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2011 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 06.06.2011
09/2011 Dobava in montaža notranje opreme za Dom upokojencev Idrija Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 01.06.2011 14.07.2011 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28