Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javni razpis - socialno varstvo - 2011 Sklep o sofinanciranju programov socialnega varstva v obdobju od leta 2011 do 2015 z možnostjo podaljšanja (programi C) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 08.03.2011
PP-CSD (430-112/2010) Nabava, pilotna implementacija, dopolnitev, implementacija, vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo upravljanju dokumentarnega gradiva centrov za socialno delo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 14.01.2011 13.07.2011 do 12:00
JR-koncesije-DSO-2010 Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše in dnevnega varstva starejših Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 24.12.2010 15.03.2011
Javni razpis - socialno varstvo - 2011 Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 10.12.2010 10.01.2011
Ustanovitev stvarne služnosti Namera o ustanovitvi stvarne služnosti v k.o. Dobrna Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 12.11.2010
Oddaja stvarnega premoženja Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo v Ilirski Bistrici Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 11.11.2010 19.11.2010
Oddaja stvarnega premoženja Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo v Ljubljani Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 10.11.2010 19.11.2010
Ustanovitev stavbne pravice Namera o ustanovitvi stavbne pravice v k.o. Kobarid Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 02.11.2010
13/2010 Obnova objekta Terapevtske skupnosti Sopotnica 1 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 14.10.2010 08.11.2010 do 10:00
JR - hrana iz intervencijskih zalog 2011-2012 Javni razpis za imenovanje dobrodelnih organizacij za razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim v Sloveniji za obdobje 2011-2012 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 05.10.2010 15.10.2010 do 12:00
1/2010 - SSKZ Izvedba projekta Analiza poslovnih procesov, reorganizacija in optimizacija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 04.10.2010 15.10.2010 do 10:00
27/2010-TP Nakup informacijske opreme za MDDSZ in CSD Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 04.10.2010 20.10.2010 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27