Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
1/2010 - SSKZ Izvedba projekta Analiza poslovnih procesov, reorganizacija in optimizacija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 04.10.2010 15.10.2010 do 10:00
27/2010-TP Nakup informacijske opreme za MDDSZ in CSD Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 04.10.2010 20.10.2010 do 10:00
JR - VDC INCE Mengeš Gradnja in zunanja ureditev VDC INCE Mengeš Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 09.09.2010 15.10.2010 do 10:00
Javni razpis – Izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2011 do 2014 Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2011 so 2014, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 03.09.2010 04.10.2010 do 15:00
Ustanovitev stvarne služnosti Namera o ustanovitvi stvarne služnosti v k.o. Predtrg Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 30.08.2010
JR- rekonstrukcija in dograditev objekta Rekonstrukcija in dograditev objekta VDC Saša, Velenje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 19.08.2010 09.09.2010 do 10:00
portal MDDSZ Razvoj, implementacija, vzdrževanje in nadgradnja portala Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 28.07.2010 07.09.2010
JR - spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti Javni razpis za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 23.07.2010 21.09.2010
JN - ureditev kostnice Brabara rov - Huda jama Javno naročilo za ureditev kostnice v jamskih prostorih Barbara rov - Huda jama Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 23.07.2010 09.08.2010 do 10:00
JN - paketi za novorojence Javno naročila za nabavo izdelkov, polnjenje zavitkov za novorojenca in distribucijo le-teh Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 21.07.2010 06.09.2010 do 09:00
JR-izbira ponudnikov subv. študentske prehrane Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2011 in 2012 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 19.07.2010 08.09.2010
JR-spodbujanje zaposlovanja na področju socialnega varstva - pripravniki Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 19.07.2010 16.08.2010 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27