Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JR - socialno podjetništvo Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 12.06.2009 17.08.2009 do 12:00
JR-koncesije-VDC-maj09 Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje socialnovarstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 02.06.2009 10.07.2009 do 14:00
29/09 Javno naročilo za gradnjo prizidka k Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 21.05.2009 11.06.2009 do 10:00
35/09 Javno naročilo za obnovo streh objektov SVZ Dutovlje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 21.05.2009 12.06.2009 do 10:00
JR-druzina-09-sklep Sklep javnega razpisa za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2009 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 14.05.2009
33/2009 Javno naročilo za dozidavo dvigalnega jaška z dvigalom in izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektih DU Danice Vogrinec Maribor Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 12.05.2009 08.06.2009
JR-soc-var09-sklep-A-B Sklep o sofinanciranju programov socialnega varstva, prijavljenih pod A in pod B Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 24.04.2009
Prodaja stanovanja - Podgrad Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja v Podgradu (Ilirska Bistrica) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 24.04.2009 14.05.2009
4/2009 Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo GOI del in dobavo ter montažo opreme - pripomočkov za obnovo objekta B Zavoda Hrastovec Trate Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 17.04.2009 25.05.2009
OMNM-2/2005-MDDSZ-1/2009 Javno naročilo za nakup informacijske opreme za MDDSZ in CSD po drugi fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 05.03.2009 17.03.2009
Sklep-soc-var-2009-večletni Sklep o sofinanciranju programov socialnega varstva v obdobju od leta 2009 do leta 2013 z možnostjo podaljšanja (programi C) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 24.02.2009
16/09 Javno naročilo za gradnjo in zunanjo ureditev gospodinjskih skupnosti pri Domu starejših Lendava Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 23.02.2009 16.04.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27