Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Dograditev ISCSD Javno naročilo za dograditev informacijskega sistema centrov za socialno delo po sklopih Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 19.11.2007 08.01.2008
Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 2008-2009 Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev v letu 2008 in v letu 2009 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 16.11.2007 10.12.2007
MDDSZ-LETK-2007 Javno naročilo Organizacija letalskih prevozov za potrebe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za vse relacije razen Ljubljana-Bruselj-Ljubljana Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 07.11.2007 17.12.2007
Programi socialnega varstva 2008 Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2008 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 26.10.2007 19.11.2007
Oddaja v brezplačno uporabo Namera o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 19.10.2007
OMNM-2/2005-MDDSZ-1/2007 Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti z oznako OMNM-2/2005-MDDSZ-1/2007 MDDSZ 16.10.2007 24.10.2007
MDDSZ/66305-32/2007 Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema SSZS DOMIS Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 05.10.2007 10.12.2007
JR-koncesije-DSO-2007 Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 03.08.2007 26.11.2007
JN-zavitki-novorojenci-2007 Javno naročilo za nabavo izdelkov, polnjenje zavitkov za novorojenca in njihovo distribucijo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 01.08.2007 18.09.2007
Javno zbiranje ponudb - rabljeno osebno vozilo Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega osebnega vozila Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 31.07.2007 27.08.2007
43/2007 Javno naročilo za dobavo in montažo opreme za center za socialno delo Kranj Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 30.07.2007 10.09.2007
42/2007 Rekonstrukcija poslovnega objekta v obstoječih izmerah, sprememba namembnosti in izvedba prizidka za VDC Radovljica Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 25.07.2007 30.09.2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28