Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JR 5443-9/2016 Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« MDDSZ 10.02.2017 20.03.2017
JR podpora deležnikom na trgu dela Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela MDDSZ 20.01.2017 06.03.2017
JR- sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2017 in v letu 2018 MDDSZ 13.01.2017 20.01.2017
JR enake možnosti 2017 Javni razpis za sofinacniranje projektov s področja enakosti žensk in moških MDDSZ 30.12.2016 01.02.2017 do 14:00
JR socialnovarstveni 2017 Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2017 MDDSZ 25.11.2016 16.12.2016
JR sofinanciranje regijskih shem kadrovskih štipendij Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij MDDSZ 18.11.2016 27.01.2017
EU kartica ugodnosti za invalide Javno naročilo - priprava aplikacije za bazo upravičencev v sklopu projekta EU kartice ugodnosti za invalide MDDSZ 09.11.2016 22.11.2016 do 10:00
JR 4102-2/2016 Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov MDDSZ 02.09.2016 19.10.2016
JN 2435/2016 Storitve projektnega vodenja pri projektu prestrukturiranja Centrov za socialno delo Republike Slovenije ter storitve priprave in izvedbe komunikacijske strategije v podporo reorganizaciji CSD-jev za notranje in zunanje deležnike MDDSZ 14.07.2016 04.08.2016 do 12:19
JR študentska prehrana Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2017 in 2018 MDDSZ 04.07.2016 22.08.2017
JN dobava blaga Javno naročilo - sukcesivna dobava prehrambnega blaga v obdobju 2017–2019 v okviru operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 MDDSZ 29.06.2016 05.08.2016 do 10:00
JR nagrade na področju socialnega varstva Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2016 MDDSZ 04.05.2016 01.07.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28