Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JN 2183/2016 Rudarska dela pri izkopu posmrtnih ostankov v jašku I. - na območju vojnega grobišča Barbara rov v Hudi jami in priprava vseh posmrtnih ostankov za prevoz ter njihov pokop v Mariboru MDDSZ 29.03.2016 12.05.2016
JR-4102-3/2016 Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017–2020 MDDSZ 25.03.2016 15.04.2016
JR oskrba Javni razpis za sofinanciranje izvajanja projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi MDDSZ 18.03.2016 08.04.2016
JN1421/2016 Javno naročilo - Storitve projektnega vodenja priprave projekta reorganizacije Centrov za socialno delo Republike Slovenije ter storitev priprave in izvedbe komunikacijske strategije v podporo reorganizaciji za notranje in zunanje deležnike MDDSZ 01.03.2016 11.04.2016
JN 1126/2016 Javno naročilo - Dobava in montaža opreme za Materinski dom v Ljubljani MDDSZ 18.02.2016 17.03.2016
JR koncesije 2016 - 2018 Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016 - 2018 MDDSZ 29.01.2016 29.02.2016 do 15:00
JR enakost žensk in moških 2016 Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2016 MDDSZ 29.01.2016 26.02.2016 do 14:00
JN klicni center Javno naročilo - Izvajanje klicnega centra za osebe z okvaro sluha za obdobje od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021 MDDSZ 29.12.2015 26.02.2016 do 10:00
JR družina 2016 - 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017 MDDSZ 11.12.2015 06.01.2016
JR socialno varstvo 2016 Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016 MDDSZ 11.12.2015 06.01.2016
JN predplačniške kartice Javno naročilo - predplačniške kartice za prejemnike sredstev iz naslova pravic iz javnih sredstev MDDSZ 13.11.2015 07.12.2016
JN za dobavo blaga Javno naročilo po odprtem postopku za dobavo blaga v letih 2015 in 2016 v okviru operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 MDDSZ 23.07.2015 02.09.2015 do 09:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27