Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JN2925/2014 Javno naročilo - Ureditev bivanjske enote varovanega oddelka - dom Grlica v SVZ Dutovlje MDDSZ 13.03.2014 15.04.2014
JN2587/2014 Javno naročilo - Rušenje obstoječega objekta in novogradnja Materinskega doma v Ljubljani MDDSZ 06.03.2014 07.04.2014
JR VDC koncesije Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva za odrasle osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju MDDSZ 03.02.2014 27.02.2014
JR družina Javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2014 MDDSZ 24.01.2014 24.02.2014
JR enakost spolov 2014 Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti spolov za leto 2014 MDDSZ 24.01.2014 17.02.2014
JN873/2014 Javno naročilo - Redno vzdrževanje vojnih grobišč na območju Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 MDDSZ 22.01.2014 05.03.2014 do 12:00
JR socialno varstvo 2014 Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva MDDSZ 17.01.2014
Koncesijski akt - VDC Koncesijski akt za podelitev koncesije za opravljanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva za odrasle osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju MDDSZ 06.01.2014
Trgovina-z-ljudmi-2014-2015 Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev MDDSZ 29.11.2013 30.12.2013
JN 29/2013 Idejna rešitev vizualne podobe projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma MDDSZ 14.11.2013 16.12.2013
JN 13425/2013 Rekonstrukcija jaška 1 in zasipavanje jaška 2 ter ureditev razsvetljave na lokaciji Huda jama - Barbara rov MDDSZ 22.10.2013 26.11.2013
JN12069/2013 Podaljšanje licenc Novell za centre za socialno delo v RS (CSD) MDDSZ 24.09.2013 02.10.2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28