Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR 4102-2/2016 Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov
Datum objave: 02.09.2016
Rok za prejem ponudb: 19.10.2016
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zaprosite do vključno 18. 10. 2016 do 13.00 na elektronskem naslovu: gp.mddsz@gov.si (s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov - informacije)
 

Komunikacija v zvezi z javnim razpisom bo potekala samo preko elektronske pošte. Vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si (zadeva: Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov - informacije). Preko telefona ne bo možno pridobiti nobene informacije o javnem razpisu.

 

Kot določa Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za potencialne prijavitelje organiziralo DVE INFORMATIVNI DELAVNICI:

 

         -  V Ljubljani bo informativna delavnica potekala v četrtek, 22. 9. 2016 ob 11.00 uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (velika dvorana, Masarykova cesta 16, Ljubljana).

 

         -  V Mariboru bo informativna delavnica potekala v petek, 23. 9. 2016 ob 10.00 uri v prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor (Glazerjeva dvorana, Gospejna ulica 10, Maribor).

 

Na vprašanja v zvezi z javnim razpisom ne bomo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori objavljeni na spletni strani ministrstva. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosimo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji, torej pravne osebe.

 

 

 

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 8.625.000,00 EUR
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine.

Z javnim razpisom želimo vzpostaviti mrežo predvidoma 15 (petnajstih) VGC po Sloveniji, in sicer  predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji. VGC bodo izvajali preventivne programe, namenjene ranljivim ciljnim skupinam. Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim širše območje znotraj geografske enote.

  • Sporočamo, da bo odpiranje prijav na Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov potekalo v ponedeljek, 24. 10. 2016 ob 9.00 uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in zaradi velikega števila prijav ne bo javno.

Nazaj